Dag van het Klimaatakkoord


Dag van het Klimaatakkoord: versnelling reductie uitstoot broeikasgassen

Over één ding is iedere betrokkene bij het Klimaatakkoord het eens: het tempo moet omhoog om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. ‘Versnellen naar Parijs’ is daarom het motto van de Dag van het Klimaatakkoord op 1 november. Het wordt een dag vol klimaatinspiratie. Centraal in alle sessies staat de uitstoot van broeikasgassen die in een sneller tempo naar beneden moet.

Groene grondstof, groene chemie: voor duurzame industrie

Hoe pakken we het aan? Los samen met ons obstakels op!

Denk samen met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Federatie Bio-economie en het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC-CBBC) mee over het oplossen van obstakels op de weg naar verduurzaming van de chemische industrie.

Tijdens de Dag van het Klimaatakkoord op 1 november organiseren wij twee sessies:

  1. Groene grondstoffen, groene chemie, landbouw als producent (ronde 1 van 11.30-13.00)
    Nederland is traditioneel groot in landbouw èn in chemie. Beide sectoren spelen een sleutelrol in een klimaatneutraal en circulair 2050. Wat is er nodig om van de ketenaanpak een succes te maken?

Wat zijn de perspectieven voor de landbouw om de grondstoffen te produceren? Hoe kunnen de chemie en de bouw zekerheid krijgen dat er genoeg aanbod van biogrondstoffen is?

Onderzoek met ons hoe we inzet van duurzame biogrondstoffen richting chemie en materialen kunnen versnellen. (Federatie Bio‑economie/VNCI)

  1. Groene grondstoffen, groene chemie voor duurzame industrie (ronde 3 van 14.00-15.30)

Hoe kunnen we biomassa gebruiken om verf te maken? Hoe kunnen we CO2 efficiënt omzetten in nieuwe bouwstenen? Voor een groene chemische industrie moet de bedrijfstak af van fossiele grondstoffen als olie en aardgas. Het betekent het heruitvinden van de chemie.

Met aansprekende voorbeelden lichten teams van jonge wetenschappers en industriële partners toe welke stappen we maken in de energie-, materiaal- en grondstoffentransitie.

A coating from nature George Hermens (RUG) and Keimpe van den Berg (AkzoNobel)
What to do with CO2: reinventing a catalyst together Matteo Monai (UU) and Esther Groeneveld (BASF)
Turning the dream of carbon capture and utilization into reality: an electrochemist’s solution Akansha Goyal (UL)

Hoe zorgen we dat deze innovaties aansluiten bij de industriële vraagstukken rond verduurzaming en klimaatneutraliteit? (ARC-CBBC/VNCI)

Samen met jou willen wij het gesprek aan gaan en bespreken we wat nodig is om een stap voorwaarts te zetten. Zo komen we tot concrete acties en aanbevelingen voor groen industriebeleid.

Tot slot gaan Suzanne Kröger (voormalig GroenLinks-Kamerlid), Bert Weckhuysen (wetenschappelijk directeur ARC-CBBC) en Manon Bloemer (directeur VNCI) in gesprek over de gezamenlijke en hun eigen uitdagingen en knelpunten in deze transitie.

Schrijf je in: https://dagvanhetklimaatakkoord.nl/deelsessies.php en kies voor ronde 1 van 11.30-13.00 “Groene grondstoffen, groene chemie, landbouw als producent” en ronde 3 van 14.00-15.30 “Groene grondstoffen, groene chemie voor duurzame industrie”