Bezoek Tweede Kamerlid Hatte van der Woude

7 February 2022

20220204 141958 960x480 Hatte

Op vrijdag 4 februari bracht Tweede Kamerlid Hatte van der Woude een bezoek aan het ARC CBBC hub lab van de Universiteit van Utrecht. Mevrouw Van der Woude is lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD en is woordvoerster hoger onderwijs, wetenschapsbeleid, lerarenbeleid en emancipatiebeleid van haar fractie.

In een gesprek met Anton Pijpers (voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht) en Bert Weckhuysen (wetenschappelijk directeur ARC CBBC) werd nader ingegaan op de waarde van fundamenteel onderzoek voor maatschappelijke opgaven en de wisselwerking met toegepast onderzoek. Daarnaast werd ook gesproken over onderwerpen zoals onder andere kennisveiligheid, internationalisering, multidisciplinariteit en multidisciplinaire samenwerking, excellentie en kennis en waarderen.

Robert Terörde (Senior Research Manager Catalysis BASF, Executive Board member ARC CBBC) vertelde over hoe de kennisinstellingen van Utrecht, Eindhoven en Groningen in samenwerking met o.a. Shell, AkzoNobel en BASF bouwen aan alternatieven voor fossiele energie. Vervolgens bezocht mevrouw van der Woude het lab. Onze jonge wetenschappers gaven een inkijkje in ons onderzoek naar een duurzame en circulaire chemische industrie.

Angela Melcherts lichtte het omzetten van het kleine molecuul CO2 naar bruikbare moleculen toe. In haar onderzoek gebruikt ze nikkel als katalysator om CO2 om te zetten naar methaan en zelfs grotere moleculen als ethaan of propaan. Nikkel is een veelbelovend materiaal vanwege een goede verhouding tussen prijs en activiteit. Ze vertelde aan de hand van een model hoe de structuur van deze nikkel nanodeeltjes invloed heeft op de prestatie, en hoe deze katalysator live bestudeerd kan worden met behulp van licht.

Bram Kappé nam mevrouw Van der Woude mee naar de glove box waar ze zelf kon ervaren hoe onderzoek met behulp van een glove box in zijn werk gaat. Bram maakt in zijn werk gebruik van de resultaten uit het onderzoek van de groep van Angela om katalysatoren te verbeteren.

Tot slot vertelde Sophie van Vreeswijk hoe het gebruik van zeoliet, een natuurlijk materiaal, als katalysator centraal staat in haar onderzoek naar omzetting van methanol naar grotere moleculen zoals etheen en propeen. Etheen en propeen zijn grondstoffen voor plastics; de grondstof voor deze plastics is nu aardolie. Methanol kan gemakkelijk worden gehaald uit duurzame grondstoffen via processen als CO2-omzetting, maar ook uit afval. Om deze reactie plaats te laten vinden gebruikt Sophie zeoliet. Zeolieten worden niet alleen gebruikt in het omzetten van methanol, maar zijn ook van groot belang bij andere chemische processen zoals het omzetten van olie, biomassa en afval. Het is daarom van groot belang dat we meer te weten komen over de zeolieten als katalysatoren.

Het bezoek van mevrouw Van der Woude was extra relevant, gezien de Week van de Circulaire Economie die van 7 tot en met 12 februari wordt gehouden. In de transitie naar een circulaire economie kan de scheikunde niet achterblijven, zeker gezien haar brede scala aan toepassingen. Het bezoek van mevrouw Van der Woude past goed binnen de samenwerking tussen de wetenschap en de politiek die nodig is om deze transitie tot een succes te maken.