Power Plant Website

Sociaal Economische Raad (SER): grondstoffentransitie en energietransitie moeten hand in hand gaan

21 September 2022

Power Plant Website

De Sociaal Economische Raad (SER) is het met ons eens: de grondstoffentransitie en de energietransitie moeten hand in hand gaan om tot een succes te komen:

“Evenwichtige sturing op de energietransitie en de grondstoffentransitie vormt de basis voor een effectieve verduurzaming van de economie en is essentieel voor brede welvaart. De grondstoffentransitie en de energietransitie zijn gelijkwaardig en moeten integraal worden bekeken.”

In het recent gepubliceerde advies van de SER, getiteld “Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart”, wordt gestuurd op een integrale aanpak van de grondstoffentransitie en de energietransitie. Binnen het ARC CBBC zijn beide transities centrale onderzoeksthema’s, en wordt de integrale contributie aan deze transities bemiddeld door een uitzonderlijk platform voor de uitwisseling van expertise.

Lees het volledige advies van de SER hier.