Uitnodiging Congres ARC CBBC en opening lab Groningen

24 March 2022

Uitnodiging social

Maatschappelijk debat ‘Duurzame en circulaire chemische industrie’

Het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) is een consortium waarin industrie en de academische wereld intensief samenwerken met als doel een duurzame en circulaire chemische industrie. Op woensdag 13 april, in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, houdt het ARC CBBC een maatschappelijk debat met bedrijven, professoren uit verschillende disciplines, en de Topsector Chemie over hoe de chemische industrie de transitie kan maken naar een groene industrie. Rector Magnificus Cisca Wijmenga opent het evenement. Tevens zal het ARC CBBC lab Groningen worden geopend door prof. Ben Feringa, Nobelprijswinnaar en RUG-scheikundige.

De Rijksuniversiteit Groningen is, naast de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven, full partner van ARC CBBC. Het onderzoek van dit consortium richt zich op materialen-, grondstoffen- en energietransitie. Momenteel zijn er zo’n 75 PhD-kandidaten en postdoctoral researchers aan het werk. Zij doen onder andere onderzoek op het gebied van (her)gebruik van afval, gebruik van biomassa, hernieuwbare energie en efficiëntere productieprocessen.

Multidisciplinaire aanpak

De transitie van de chemische industrie vergt samenwerking en een intensieve uitwisseling van expertise tussen industrie en academici. Maar er is meer nodig. Om de transitie naar een groene chemische industrie en een duurzamere samenleving te versnellen is ook van belang dat andere disciplines betrokken zijn bij dit proces. Het congres op 13 april richt zich dan ook op de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak en krachtenbundeling op weg naar een circulaire chemie en een duurzame samenleving.

Debat politieke, economische en maatschappelijk aspecten

Tijdens paneldiscussies gaan medewerkers van het consortium graag in gesprek met mensen uit andere disciplines. Onder andere de politieke, economische en maatschappelijke aspecten zullen belicht worden en ook wordt er besproken op welke manieren opschaling versneld zou kunnen worden. Aan deze gesprekken zullen behalve prof. Ben Feringa, prof. Hans Kuipers en prof. Ben Weckhuysen ook onder andere Jacqueline Vaessen (chair Top Sector Chemie) en Ton Vries (Head of Innovation and Technology Symeres) en de Groningse hoogleraren Linda Steg en Klaus Hubacek deelnemen. We nodigen iedereen met interesse voor duurzaamheid uit om zich aan te melden en een bijdrage te leveren aan de discussies. Registratie voor het congres kan via https://arc-cbbc.nl/event/annual-arc-cbbc-symposium-and-official-opening-arc-cbc-lab-at-groningen-university/